« December 2010 | top | October 2010 »

11.28 Sun. 22:45

なにしてるの。

11.28 Sun. 22:23 hachioji

下にまいりまーす。

11.28 Sun. 22:10 hachioji

八王子の居酒屋にて。
見事なピンぼけ。

11.28 Sun. 21:28 hachioji

11.28 Sun. 16:22 takaosan

蒼。

11.28 Sun. 15:38 takaosan

紅。

11.28 Sun. 15:36 takaosan

同じポーズしてる二人。あ、よく見たら三人。

11.28 Sun. 15:31 takaosan

橙。

11.28 Sun. 14:32 takaosan

山頂。

11.28 Sun. 14:30 takaosan

最後の階段が地味にきつい。

11.28 Sun. 14:16 takaosan

11.28 Sun. 14:05 takaosan

相変わらずいい顔するね。

11.28 Sun. 13:48 takaosan

緑。

11.28 Sun. 13:37 takaosan

11.28 Sun. 13:25 takaosan

11.28 Sun. 13:18 takaosan

11.28 Sun. 13:17 takaosan

東京軽登山クラブの皆さん。

11.28 Sun. 13:16 takaosan

« December 2010 | top | October 2010 »

pagetop